Huisregels

-U wordt verzocht tijdig voor uw afspraak aanwezig te zijn. Wij doen er alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet helemaal te beheersen. Wij vragen uw begrip indien een behandeling uitloopt.

-Openingstijden
Voor behandeling op maandag t/m vrijdag is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur 17.00 uur.

-Bereikbaarheid / toegankelijkheid
De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0499-392920. Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de receptioniste. Bij grote drukte wordt u gevraagd uw naam en telefoonnummer in te spreken, wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. U krijgt informatie over de dienstdoende tandarts, het bijbehorende adres en telefoonnummers.

-Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 12.00 uur en van 13:00 tot 17:00. Bij pijnklachten wordt u verzocht voor 10.00 uur ’s ochtends te bellen, wij proberen u dan dezelfde dag nog te zien.

– Wij behandelen na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Wij berekenen € 150 per gereserveerd uur. Een afspraak annuleren kan alleen telefonisch en uiterlijk twee werkdagen van te voren. (Een afspraak voor maandag moet men dus minimaal op de donderdag ervoor annuleren). Indien u een derde keer de afspraak niet nakomt, zal u bij ons worden uitgeschreven.

-Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij u mogelijk dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts.

-Medische gegevens
Medische gegevens moeten uiteraard bij uw behandelaar bekend te zijn. Wijziging omtrent de gezondheidssituatie en/of medicijngebruik bent u verplicht door te geven Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

-Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

-Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.

-Wijziging van uw adres of verzekeringsgegevens graag tijdig aan ons doorgeven. Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven middels het formulier op deze website.

– Betalingsvoorwaarden
Nota’s worden verstuurd via Famed B.V. Het telefoonnummer hiervan is: 0900-0885.Indien u in gebreke blijft, zal Famed de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom en eventuele incassokosten bij u in rekening brengen. Indien blijkt dat u een betalingsachterstand heeft, zullen de reeds gemaakte afspraken uit de agenda worden gehaald. De praktijk behoud zich het recht voor u uit te schrijven bij een incassoprocedure. Voor behandelingen boven de 250 euro ontvangt u een begroting. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.

-Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

-Gedrag
Agressief en intimiderend gedrag, verbaal of anderszins, wordt in onze praktijk niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg. Wij streven te allen tijde een vriendelijke communicatie na.

Met vriendelijke groet,

Het Tandheelkundig Team BestSmile.nl